Piękny Jaź złowiony przez Darka Boniuka na czarną aglię nr 2