Okoń złowiony przez Rafała Kwiatkowaskiego na srebrnego Lusoxa