Czy wiecie, że…?

Pierwszym twórcą i wynalazcą Meppsów był Andre Meulnart – zapalony wędkarz, a także inżynier pracujący w firmie Peugeot. W 1938 roku Meulnart tworzy w Paryżu firmę M.E.P.P.S – Manufacture d‘Engins de Précision pour la Peche Sportive (dosłownie: Fabryka Wyrobów Precyzyjnych Sportowego Sprzętu Wędkarskiego).